Walta

Werkzaamheden in 1995:

 

 Vervolg openfrezen van de naden tussen de huidgangen

 Vullen van de huidnaden met verdikte epoxy (viscositeit pindakaas)

 Aansluitingen van huidgangen op voorstevenbalk en boeg gemaakt

 Aanbrengen van buttocks op stuiken van huidgangen

 Overige verbindingen van hoofdverbanddelen aanbrengen

 Resterende gaten afdoppen in huid

  

Werkzaamheden in 1996

 

 

De formule zoals overeengekomen met de werf leek niet goed te werken, d.w.z. het in deelopdrachten afronden van de restauratie in combinatie met de zelfwerkzaamheid. Dit duurde te lang, het geduld raakte langzamerhand op. Als gevolg hiervan werd medio 1996 besloten om het restant aan werkzaamheden als geheel uit te besteden met als doel in het seizoen van 1997 in een Walta die ondersteunt door het medium waarvoor ze ontworpen is: het water. Eindelijk een schip dat drijft en leeft. Geen statisch project ondersteund door een stelling van steigers of bokken. Het vooruitzicht en verlangen om te kunnen varen was doorslaggevend. Pure emotie dus! Eind 1996 werd het werk uitbesteed aan Derk van Dieren en Erik Hoffmann in Harlingen. Wederom een verhuizing, nu van Vollenhove naar Harlingen, wellicht de laatste! Dit maal werd de Chevrolet Corsica ingespannen voor de Walta. Afgesproken werd een opleverdatum van de werkzaamheden van 15 juni 1997.