Walta

Werkzaamheden in najaar 1990

 

· Het verblijf in Beneden Leeuwen werd met name gedomineerd door het aanbrengen van nieuwe gangen en het klinken van de gang/spant verbindingen.

· Ook hier nog enkele niet geheel frisse spanten in voor- en achterschip vervangen

· Slechte delen in mahonie huidgangen boven de waterlijn gerestaureerd onder andere d.m.v.“wybervormige” (uitfrezen met mal van deze vorm en vervolgens een gelijkvormig deel inlijmen)

· Sponning in overgang van rond naar s-spant aangebracht (aan voor- en achterzijde van de kielbalk).

 

Werkzaamheden in 1991

 

·  Aanbrengen van de resterende gangen. Per nieuwe gang wordt eerst de oude, slechte gang weggehaald om de vorm van de nieuwe gang zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. Met behulp van mallen gangen zo goed mogelijk pas gemaakt. De moeilijkste gangen d.m.v. stomen in de juiste vorm gebracht. Met name de gangen in de overgang van de ronde spantvorm naar de s-spantvorm waren probleemgevallen (grote hoekverdraaiing in de gang!). De moeilijkste gang is 3 x opnieuw gemaakt! Gangen boven de ca. 6 meter voorzien van een schuine las. Met het passen, aftekenen,schaven plaatsen, opnieuw plaatsen van één gang vaak een dag bezig voordat deze goed is! Als gang “akkoord” wordt deze tijdelijk met schroeven vastgezet om de juiste vorm te behouden totdat de klinkverbinding wordt aangebracht.

· Klinken van de gang/spant verbindingen, totaal geklonken ca. 2000 klinknagels.

· Klinkgaten in de huid afgedopt met eiken en mahonie proppen

· Laatste eiken gang onder de waterlijn op 24 december geplaatst

· Voortzetten restauratie mahonie huidgangen.

 

Oprichting van de stichting Walta. Om aanspraak te doen op donerende fondsen was het noodzaak dat het schip eigendom van een rechtspersoon zou worden. Het doel van de stichting is als volgt omschreven:

“Het voor het nageslacht in stand en/of varend houden van schepen met een opmerkelijke esthetische, kwalitatieve en/of culturele waarde alsmede het ontwikkelen en/of eigen maken van technieken die voor het doel dienstig kunnen zijn”, afgaande op het eindresultaat is dit (in ieder geval voor één schip) gelukt.